Modificarea regulilor pentru obținerea permisului de conducere

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din data de 21 august 2015 a fost publicat Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 97/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Principala noutate constă în faptul că persoanele care sunt admise la proba teoretică a examinării pentru obținerea permisului auto vor putea să susțină proba practică de mai multe ori, în cazul în care sunt respinși la această probă.

Astfel, potrivit actului normativ, candidaţii respinși la proba practică pot fi programaţi pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare şi prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată. În prezent, pentru a obţine permisul, cei care sunt respinşi la proba practică trebuie să susțină din nou ambele probe.

Candidaţii care nu s-au prezentat la proba practică pot solicita programarea pentru o nouă probă oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursului de pregătire teoretică şi practică sau, după caz, de la data înregistrării acestora în aplicaţia informatică de examinare.

În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică şi practică, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

Prevederile de mai sus intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial.