Despagubiri - prejudicii de imagine

feb 5, 2019
JUDECĂTORIA CLUJ-N_____ CIVIL SENTINȚA CIVILĂ NR. 1474/2018 Ședința publică de la 2 7 .02. 2018   S-a luat spre examinare pronunțarea hotărârii în cauza civilă formulată de ... [Mai mult]
sep 13, 2018
Potrivit art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru[1] (în continuare O.U.G. nr. 80/2013) ”Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, ... [Mai mult]
 
aug 8, 2018
Soluţionarea capătului acţiunii privind obligarea pârâtei-reclamantc SC S. SRL la restituirea sumei de 85.329.6938 RON (853.296.938 ROL), primită ca avans în data de 10 iunie 2003 ca efect al constatării rezoluţiunii de plin ... [Mai mult]
iul 18, 2018
În stabilirea existenței prejudiciului moral – definit în doctrină și în jurisprudență ca orice atingere adusă uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalității umane și care se manifestă prin suferința ... [Mai mult]
 
feb 19, 2018
Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i), n), alin. (2) şi art. 18 alin. (3) lit. e) Atitudinea autorităţii publice de a emite un act administrativ cu caracter normativ fără ca mai apoi să procedeze la punerea ... [Mai mult]
ian 23, 2018
Dosar nr(...) (2217/2008) R O M Â N I A CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I SECŢIA A III A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE DECIZIA CIVILĂ NR. 425 A Şedinţa publică ... [Mai mult]
 
nov 7, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia I civilă Decizia nr. 454/2017 Ședința publică din 15 martie 2017 Decizia nr. 454/2017 Asupra cauzei civile de față, ... [Mai mult]
aug 7, 2017
Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i), n), alin. (2) şi art. 18 alin. (3) lit. e) Atitudinea autorităţii publice de a emite un act administrativ cu caracter normativ fără ca mai apoi să procedeze la punerea în ... [Mai mult]
 
aug 3, 2017
Curtea de Apel Timișoara Refuz de punere în executare a unei sentințe irevocabile pronunțată în contencios administrativ. Daune materiale și morale.     Legea nr. 554/2004 art. 24 Refuzul punerii în ... [Mai mult]
iun 10, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 2/2017 Ședința publică din 17 ianuarie 2017 Decizia nr. 2/2017 Asupra recursului de față, ... [Mai mult]
 
mai 24, 2017
R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE Dosar nr. XXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR. 6858 Ședința Publică de la ... [Mai mult]
mar 7, 2017
R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECŢIA CIVILĂ SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 5767/2015 Şedinţa publică de la 30 Iunie 2015 Completul compus din: PREŞEDINTE C T ... [Mai mult]