Despagubiri - prejudicii de imagine

sep 10, 2019
Reclamantul MN a chemat în judecată pe pârâtul TD solicitând obligarea pârâtului la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de daune pentru prejudicii de imagine. În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a susținut că, ... [Mai mult]
feb 5, 2019
JUDECĂTORIA CLUJ-N_____ CIVIL SENTINȚA CIVILĂ NR. 1474/2018 Ședința publică de la 2 7 .02. 2018   S-a luat spre examinare pronunțarea hotărârii în cauza civilă formulată de ... [Mai mult]
 
sep 13, 2018
Potrivit art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru[1] (în continuare O.U.G. nr. 80/2013) ”Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, ... [Mai mult]
aug 8, 2018
Soluţionarea capătului acţiunii privind obligarea pârâtei-reclamantc SC S. SRL la restituirea sumei de 85.329.6938 RON (853.296.938 ROL), primită ca avans în data de 10 iunie 2003 ca efect al constatării rezoluţiunii de plin ... [Mai mult]
 
iul 18, 2018
În stabilirea existenței prejudiciului moral – definit în doctrină și în jurisprudență ca orice atingere adusă uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalității umane și care se manifestă prin suferința ... [Mai mult]
feb 19, 2018
Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i), n), alin. (2) şi art. 18 alin. (3) lit. e) Atitudinea autorităţii publice de a emite un act administrativ cu caracter normativ fără ca mai apoi să procedeze la punerea ... [Mai mult]
 
ian 23, 2018
Dosar nr(...) (2217/2008) R O M Â N I A CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I SECŢIA A III A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE DECIZIA CIVILĂ NR. 425 A Şedinţa publică ... [Mai mult]
nov 7, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia I civilă Decizia nr. 454/2017 Ședința publică din 15 martie 2017 Decizia nr. 454/2017 Asupra cauzei civile de față, ... [Mai mult]
 
aug 7, 2017
Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i), n), alin. (2) şi art. 18 alin. (3) lit. e) Atitudinea autorităţii publice de a emite un act administrativ cu caracter normativ fără ca mai apoi să procedeze la punerea în ... [Mai mult]
aug 3, 2017
Curtea de Apel Timișoara Refuz de punere în executare a unei sentințe irevocabile pronunțată în contencios administrativ. Daune materiale și morale.     Legea nr. 554/2004 art. 24 Refuzul punerii în ... [Mai mult]
 
iun 10, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 2/2017 Ședința publică din 17 ianuarie 2017 Decizia nr. 2/2017 Asupra recursului de față, ... [Mai mult]
mai 24, 2017
R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE Dosar nr. XXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR. 6858 Ședința Publică de la ... [Mai mult]