Despagubiri - prejudicii de imagine

feb 19, 2018
Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i), n), alin. (2) şi art. 18 alin. (3) lit. e) Atitudinea autorităţii publice de a emite un act administrativ cu caracter normativ fără ca mai apoi să procedeze la punerea ... [Mai mult]
ian 23, 2018
Dosar nr(...) (2217/2008) R O M Â N I A CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I SECŢIA A III A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE DECIZIA CIVILĂ NR. 425 A Şedinţa publică ... [Mai mult]
 
nov 7, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia I civilă Decizia nr. 454/2017 Ședința publică din 15 martie 2017 Decizia nr. 454/2017 Asupra cauzei civile de față, ... [Mai mult]
aug 7, 2017
Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i), n), alin. (2) şi art. 18 alin. (3) lit. e) Atitudinea autorităţii publice de a emite un act administrativ cu caracter normativ fără ca mai apoi să procedeze la punerea în ... [Mai mult]
 
aug 3, 2017
Curtea de Apel Timișoara Refuz de punere în executare a unei sentințe irevocabile pronunțată în contencios administrativ. Daune materiale și morale.     Legea nr. 554/2004 art. 24 Refuzul punerii în ... [Mai mult]
iun 10, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 2/2017 Ședința publică din 17 ianuarie 2017 Decizia nr. 2/2017 Asupra recursului de față, ... [Mai mult]
 
mai 24, 2017
R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE Dosar nr. XXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR. 6858 Ședința Publică de la ... [Mai mult]
mar 7, 2017
R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECŢIA CIVILĂ SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 5767/2015 Şedinţa publică de la 30 Iunie 2015 Completul compus din: PREŞEDINTE C T ... [Mai mult]
 
feb 22, 2017
Lipsa de diligenta a spitalului în procurarea vaccinurilor necesare personalului medical angajat angajeaza raspunderea sa civila delictuala Domeniu - despagubiri civile - daune morale. (CURTEA DE APEL BUCURESTI - ... [Mai mult]
feb 22, 2017
DOMENIU Pensii. Daune morale. Condiţii de acordare în materia asigurărilor sociale. Se impune obligarea paratei la plata de daune morale pentru prejudiciul cauzat reclamantului prin emiterea cu întârziere a ... [Mai mult]
 
feb 15, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE SECŢIA I CIVILĂ Decizia nr. 340/2015 Dosar nr. 49854/3/2008 Şedinţa publică din 30 ianuarie 2015 Asupra cauzei de faţă, constată următoarele: ... [Mai mult]
feb 15, 2017
Apel. Dreptul la propria imagine. Raspundere civila delictuala. Conditii. - Cod Civil, 998-999; - Legea nr. 8/1996, art.88 alin.1 În speta este de necontestat ca a fost publicat portretul reclamantei în ... [Mai mult]