Nerespectarea indicatorului. Actiune in regres. Consecinte.

In limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei, cu exceptia asigurarilor de persoane.

Prin cererea inregistrata in data de xxx sub nr. xxxx/193/2011 pe rolul Judecatoriei Botosani si precizata la termenul din xxx, reclamanta SC.. SA prin sucursala Botosani, prin reprezentant a chemat in judecata pe parata Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana Botosani solicitand instantei ca, prin hotararea ce urmeaza a se pronunta, sa dispuna obligarea acesteia din urma la plata sumei de 3.136,37 lei reprezentand despagubirile pe care societatea reclamanta le-a platit in calitate de asigurator catre SC D. F. SRL, a carui autoturism cu nr. de inmatriculare BT-XX-XX a fost avariat de o bucata de tencuiala desprinsa de pe cladirea apartinand intimatei, reclamanta subrogandu-se in drepturile asiguratului. De asemenea, s-a solicitat obligarea paratei la plata dobanzii legale in valoare de 144,72 lei, calculata pana la data de 04.06.2010 si in continuare, pana la achitarea integrala a debitului, cu cheltuieli de judecata.

In motivare se arata ca, in data de xxx.2010, in jurul orei 13:30, numitul M. P. a parcat autoturismul cu nr. de inmatriculare BT-XX-XXO apartinand SC D. F. SRL in parcarea din spatele sediului Directiei Generale a Finantelor Publice Judeteana Botosani si a mers in incinta institutiei pentru rezolvarea anumitor probleme insa, la scurt timp, a fost anuntat de portarul unitatii ca o bucata din tencuiala cladirii a cazut pe autovehicul si l-a avariat.

Se mentioneaza ca pagubitul avea incheiat o asigurare facultativa pentru avarii si furt la societatea de asigurari reclamanta si, conform prevederilor contractuale, aceasta din urma si-a indeplinit obligatiile asumate, despagubind persoana vatamata cu suma de 3.316,37 lei reprezentand contravaloarea reparatiilor vehiculului.

Se argumenteaza ca, fata de dispozitiile art. 22 din Legea nr. 136/1995, societatea reclamanta in calitate de asigurator se subroga in drepturile asiguratului, in limitele indemnizatiei platite, contra intimatei, in calitate de raspunzatoare de producerea pagubei.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 22 din Legea nr. 136/1995, art. 998-999, 1002 din Codul civil (vechi), art. 720 Cod procedura civila.

In dovedire s-au depus copii dupa avizare daune auto-casco pentru eliberare autorizatie de reparatie, polita de asigurare nr. xxx, nota de constatare, devizul de reparatii, facturile nr. xxx din xxx.2010, nr. xxx din xx.2010, nr. xxx din xx.2010, cererea de despagubire, extras de cont, invitatie la conciliere directa, planse fotografice.

In temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedura civila s-a solicitat judecata si in lipsa petentului.

Actiunea a fost legal timbrata, cu timbru judiciar de 3 lei si s-a achitat taxa judiciara de timbru in suma de 262 lei.

Prin intampinarea formulata, parata Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana Botosani a solicitat respingerea actiunii ca nelegala si neintemeiata.

In sustinerea acestei solutii se arata ca intimata nu a avut cunostinta despre incidentul aratat in actiune decat la data la care societatea de asigurari i-a facut cunoscut acest fapt prin adresa nr. I/12533 din xx.2010, la incheierea notei de constatare neparticipand niciun reprezentant al D.G.F.P.J. Botosani, aceasta fiind semnata doar de asigurat si asigurator si, in plus, nu a fost anuntat nici organul de politie pe raza caruia s-a produs evenimentul pentru intocmirea documentelor constatatoare, contrar prevederilor art. 80 din OUG nr. 195/2002.

Se mentioneaza ca din fotografiile realizate de inspectorul constatator nu rezulta data la care au fost facute si nici faptul ca autoturismul a fost avariat in acel loc, ci doar ca vehiculul a fost parcat chiar in fata intrarii din spatele cladirii institutiei intimata si nu cum gresit se arata in actiune si in documentele anexate ca masina a fost parcata in parcarea din spatele institutiei. Mai mult, pagubitul M. P. a parcat nelegal autoturismul in fata intrarii din spatele cladirii DGFPJ Botosani intrucat, conform semnelor de circulatie existente la intrarea in parcarea institutiei, accesul autoturismelor care nu apartin intimatei este interzisa in aceea zona.

In aparare s-au depus planse fotografice.

Prin raspunsul la intampinare, reclamanta a precizat ca nu exista obligativitatea nici din partea asiguratului si nici din partea asiguratorului de a convoca persoana care se face culpabila de producerea pagubelor. De asemenea, arata ca repararea autoturismului s-a facut in baza documentului de constatare eliberat de societatea de asigurare conform art. 801 din OUG nr. 195/2002.

Referitor la locul unde s-a aflat parcat autoturismul in momentul incidentului se argumenteaza ca acest aspect nu are nicio relevanta cata vreme nu exista nici un avertisment cu privire la pericolele existente in zona iar semnul de circulatie interzice accesul vehiculelor care nu apartin Ministerului Finantelor Publice.

De asemenea, precizeaza ca fotografiile depuse la dosar de catre intimata au fost facute probabil la sfarsitul saptamanii, cand institutiile din zona sunt inchise, intrucat in orice alta zi a saptamanii zona respectiva este plina de autovehicule parcate care apartin persoanelor ce vin sa rezolve diverse probleme la Trezorerie sau DGFPJ.

In plus, acea portiune unde s-a aflat parcat autoturismul nu poate fi categorisita ca si drum public, iar semnul nu poate fi unul referitor la circulatia pe drumurile publice pentru a se putea considera ca asiguratul a incalcat regulile de circulatie pe drumurile publice.

Pentru justa solutionare a cauzei, instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse de partil la dosar, precum si proba testimoniala fiind audiat martorul M. P. propus de reclamanta.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:

La data de xxx.2010 autoturismul cu nr. de inmatriculare BT-XX-XX aparatinand SC D. F. SRL a fost parcat de catre numitul M. P. in parcarea din spatele sediului Directiei Generale a Finantelor Publice Judeteana Botosani. Autotursimul a fost avariat de o bucata de tencuiala desprinsa de pe cladirea apartinand intimatei. In baza contractului de asigurare facultativa pentru avarii si furt (f.22), reclamanta SC.. SA a despagubit persoana vatamata cu suma de 3.316,37 lei reprezentand contravaloarea reparatiilor vehiculului.

Instanta retine ca potrivit art. 22 din Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, in limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei, cu exceptia asigurarilor de persoane.

Raspunderea delictuala, reglementata prin art. 1002 Cod civil potrivit cu care proprietarul unui edificiu este responsabil pentru prejudiciul cauzat prin ruina edificiului, cand ruina este urmarea lipsei de intretinere sau a unui viciu de constructie, este o raspundere obiectiva; pentru angajarea raspunderii nu este nevoie de existenta culpei proprietarului, fiind suficienta dovedirea prejudiciului si a raportului de cauzalitate dintre prejudiciu si lipsa de intretinere sau viciul constructiei. Proprietarul este insa exonerat de raspundere in situatia in care prejudiciul a fost produs din culpa exclusiva a „victimei”, cu atat mai mult cat aceasta rezulta din incalcarea unor dispozitii legale, cum este cazul de fata.

Plansele foto depuse la dosar sunt edificatoare sub acest aspect si releva incalcarea de catre conducatorul autoturismului a interdictiei de a intra in incinta institutiei. Semnul de circulatiei se aplica tuturor autoturismelor cu exceptia celor care apartin DGFPJ.

Reclamanta nu a facut dovada ca autoturismul avriat este inclus in categoria celor exceptate, iar faptul ca in mod frecvent sunt ignorate semnele de circulatie in cea zona, nu exonereaza conducatorul auto de raspundere.

Avarierea autoturismului s-a produs pe un drum public astfel cum este definit de art. 6 pct. 14 din OUG 195/2002, iar nerespectarea semnificatiei semnului de circulatiei reprezinta totodata o fapta contraventionala.

Parata nu este asadar raspunzatoare de producerea pagubei, motiv pentru care instanta urmeaza sa respinga actiunea in regres promovata de SC .. SA, ca neintemeiata.

Respinge actiunea formulata de reclamanta SC.. SA prin sucursala Botosani, prin reprezentant, cu sediul in mun. Botosani, str. nr. in contradictoriu cu parata Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana Botosani ca neintemeiata.