Daune morale 30000 euro acordate reclamantei si 15000 euro bunicilor.

 

TRIBUNALUL ILFOV

SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚĂ CIVILĂ Nr. 1318/2015

Ședința publică de la 29 Aprilie 2015

Completul compus din:

PREȘEDINTE E______ V______

Grefier C_____ A____ R______

Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniștii privind pe reclamant P____ N______, reclamant P____ A__, reclamant P____ A________ și pe pârât ____________________________ REASIGURARE SA, având ca obiect actiune în daune delictuale

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 22.04.2015 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, fiind parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 29.04.2015, pentru când, a hotărât următoarele

TRIBUNALUL

Prin cererea depusă la data de 22.12.2014, P____ NATALlA, P____ A__ si P____ A________ în contradictoriu cu ____________________________ REASIGURARE SA au solicitat obligarea paratei la plata sumei de 1 020 000 EURO (un milion douazeci mii euro), reprezentand daune materiale si morale, respectiv repararea prejudiciului ce a fost cauzat prin accidentul de circulatie, accident care a avut ca urmare decesul tanarului B____ A___-M____ și la plata cheltuielilor de judecată.

Pretentiile formulate reprezinta prejudiciul cauzat si se compun din urmatoarele sume: 520 000 EURO (cinci sute douazeci mii euro) in favoarea numitei P____ N__ ALIA in calitate de mama a persoanei decedate B____ A___-M____ reprezentand daune morale si materiale, dintre care, suma de 20 000 EURO reprezentind daunele materiale; 250 000 EURO (doua sute cincizeci mii euro) in favoarea doamnei P____ A__ in calitate de bunica a persoanei decedate B____ A___-M____, reprezentand daune morale; 250 000 EURO (doua sute cincizeci mii euro) in favoarea domnului P____ A________ in calitate de bunic al persoanei decedate B____ A___-M____, reprezentand daune morale.

În motivarea cererii au aratat că în data de 18.08.2013 a avut loc un accident de circulație în urma căruia B____ I_____ Vladut și B____ A___-M____ au decedat.

Din dispozitiile art. 3 si 9 din legea nr.136/1995 rezulta ca dreptul persoanelor prejudiciate - parti civile - se naste in momentul producerii evenimentului rutier, adica din momentul riscului asigurat. Tertul prejudiciat are o actiune directa impotriva asiguratorului, in baza contractului de asigurare, care, pe de o parte, este o stipulatie pentu altul, producandu-si efectele in beneficiul unei terte persoane, iar pe de alta parte, transfera raspunderea juridica civila din persoana asiguratului in persoana asiguratorului. Conform clauzelor contractuale si legii, raspunderea civila este preluata in mod automat, in limitele poliței de asigurare, de catre societatea de asigurare, ocazie cu care se naste, in persoana persoanelor pagubite, un drept autonom impotriva asiguratorului.

Totodata, au solicitat instantei sa faca aplicabilitatea predeverile legii nr. 32/2000 modificata si completata, si anume dispozitiile art. 21 lit. b si dispozitiile Normei nr. 5/2001 privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale si anume art.1 si art. 3 alin 5, in sensul constituirii rezervei de dauna in cuantum total de 1 020 000 EURO (un milion douazeci mii euro) platibili in lei la cursul BNR de la data accidentului, tinandu-se cont si de dispozitiile art. 62 din Legea 136/1995 modificata si completata privind calcularea majorarilor de intarziere. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a majorat limitele de despăgubire pentru vătămări corporale în ultimii ani pentru a alinia piața locală la standardele europene, iar perspectivele au fost de continua crestere.

Au mai arătat că, Curtea Suprema de Justitie a decis ca in ceea ce priveste stabilirea cuantumului despagubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial, acesta ,Jnclude o doza de aproximare. dar instanta trebuie sa aiba in vedere o ________ criterii cum ar fi consecintele negative suferite de cei in cauza pe un plan fizic si psihic. importanta valorilor morale lezate, masura in care au fost lezate aceste valori si intensitatea cu care au fost percepute consecintele vatamarii, masura in care le-a fost afectata situatia familiala. profesionala si sociala. Pentru ca instanta sa poata aplica aceste criterii apare insa necesar ca cel ce pretinde daune morale sa produca un minimum de argumente si indicii din care sa rezulte in ce masura drepturile personale nepatrimoniale, ocrotite prin Constitutie le-au fost afectate ...”

Legea trebuie interpretată în favoarea petitionarului în vederea atingerii scopului acesteia, respectiv de reparatie și de îndreptare pe cât posibil a prejudiciului cauzat. Au mai aratat faptul că asiguratorul este chemat sa raspunda pentru prejudiciile produse in calitate de asigurator de raspundere civila, nu ca parte responsabilă civilmente sau garant al plății despăgubiriior civile, conform Deciziei nr.1 din 28.03.2005 a ICCJ.

La stabilirea cuantumului despagubirilor morale au solicitat instanței să aibă în vedere in principal importanta prejudiciului suferit; gravitatea si intensitatea acestuia; precum si durata in timp a manifestarii acestuia. Cuantumul despagubirilor trebuie stabilit in functie de intinderea prejudiciului, nu raportat la posibilitatile materiale ale victimei ( CSJ, s.civ .. dec. 59/2001). Conform art. 253 alin 4 C.civ. victima are dreptul de a solicita si despagubiri morale pentru vatamarea oricarui drept avand ca obiect ocrotirea valorilor strans legate de personalitatea umana (viata, sanatate, etc). Prejudiciul moral nu se probeaza, se constata, fiind supus prezumtiei simple a judecatorului. Instanta are obligatia de a aprecia acest prejudiciu in raport cu gravitatea si importanta lui, si nu ca "pretuire a valorii nepatrimoniale lezate".

Au mai arătat că Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 2617 din 9 iulie 2009 pronunțată în recurs, referitor la despăgubirile ce reprezintă daune morale, a statuat că despăgubirile pentru daune morale se disting de cele pentru daune materiale prin faptul că acestea nu se probează, ci se stabilesc de instanța de judecată prin evaluare. De asemenea, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Civilă și de Proprietate Intelectuală, prin Decizia nr. 1179 din 11 februarie 2011, referitor la acordarea daunelor morale statuează principiul judecării în echitate. Astfel, atât instanțele naționale, cât și Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu operează cu criterii de evaluare prestabilite, ci judecă în echitate, procedând la o apreciere subiectivă a circumstantelor particulare ale cauzei, în functie de care se stabilește întinderea reparatiei pentru prejudiciul suferit.

Totodată au arătat că sumele solicitate si pe care instanta urmeaza a le stabili, sunt destinate a atenua sau a alina suferintele, avand efect compensatoriu. Cu privire la criteriile de stabilire a sumelor ce se vor acorda, in aprecierea daunelor morale, trebuie avute in vedere importanta valorilor lezate si aici vorbim de pierderea suferita, gravitatea si intensitatea suferintelor, repercursiunile prejudiciului produs asupra situatiei sociale a partilor civile, si nu in ultimul rand, nu trebuie uitat, criteriul echitatii, exprimat prin cerinta ca suma sa reprezinte o justa si integrala dezdaunare.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 29 si urm din C.pr.civ, art. 451v si urm. C.pr.civ., si art. 1357, art.1365, art.1381, art.1382, art.1385, art. 1386, art. 1387, art. 1390, art.1391, art. 1392 C.civ., art. 19 C.pr.p., Legea 136/1995.

În susținerea cererii au fost depuse la dosar: copii C.I., ordonanță, referat cu propunere de clasare, certificat de deces , polita de asigurare, sentintă civilă nr 919, facturi și chitanțe.

La data de 06.02.2015 pârâta ____________________________ REASIGURARE SA a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea cererii de chemare în judecată ca naîntemeiată.

În motivare a aratat ca din Referatul cu propunere de clasare a cauzei emis de catre organul de cercetare penala in dosarul nr. 4787/P/2013 (l157/A/2013 ), referat insusit si de catre P________ de pe langa Judecatoria Targu M____ care a emis ordonanta de c1asare din 19.08.2014 rezulta ca "accidentul a avut loc pe fondul vitezei excesive, a pierderii controlului directiei de mers si patrunderii pe sensul opus a conducatorului auto B____ I_____ Vladut ,cu autoturismul nr. XXXXXXXXXX, acrosand auto Peugeot cu nr.XXXXXXXXX si proiectandu-l apoi in autoutilitara cu nr XXXXXXXXX". Deci,vinovat de producerea neferictului accident a fost chiar unul dintre cei 2 copii/nepoti ai reclamantilor si anume B____ I_____ Vladut.

.Referitor la solicitarea privind acordarea daunelor materiale: Conform dispozitiilor art. 49 din Ordinul CSA nr. 14/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în vigoare la data evenimentului rutier, a arătat că la stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere în caz de deces: a) cheltuielile de înmormântare, inclusiv pentru piatra funerară, precum și cele efectuate cu îndeplinirea ritualuri lor religioase, probate cu documente justificative; b) cheltuielile cu transportul cadavru lui, inclusiv cele de îmbălsămare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se face înmormântarea; c) veniturile nete nerealizate și alte eventuale cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului și până la data decesului, prevăzute la pct. 1, dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului; d) daunele morale: în conformitate cu legislația și jurisprudența din R______.

Așadar, condiția sine qua non acordării daunelor materiale este dovedirea lor cu documente justificative de către reclamant, criteriile pentru cuantificarea acestora, spre deosebire de daunele morale, fiind cât se poate de obiective iar, din lecturarea inscrisurilor depuse de reclamanti rezulta o suma totala mult mai mica decat cea solicitata in cauza -20.000 euro.

Solicită ca instanța sa dea eficiență normei speciale referitoare la probarea doar prin înscrisuri a cheltuielilor materiale efectuate (normă prevăzută de art.49 pct.l lit.d) din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011) Totodată a arătat că potrivit art.53 din Legea nr.136/1995 cu modificările și completările ulterioare, normele adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor reglementează "aplicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, limitele teritoriale de acoperire, nivelul despăgubirilor, ( ... )".

În ceea ce priveste solicitarea reclamantilor de acordare a daunelor morale,a aratat că prin aplicarea art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, respectiv: „Prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform legii se stabilesc: aplicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, limitele teritoriale de acoperire, nivelul despăgubirilor, conditiile de plată, durata asigurării, facilitățile și penalizările aplicabile asiguraților, criteriile și condițiile pentru acordarea sau retragerea autorizației, persoanele care au obligația să încheie contracte de asigurare, modalitatea de gestionare a cazurilor de refuz al asigurătorului de a încheia asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, dacă este cazul, precum și alte informații referitoare la acest tip de asigurare.”

De asemenea, conform dispozițiilor art. 49 din Ordinul CSA nr. 14/2011: la stabilire a despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane se au în vedere următoarele: „f) daunele morale: în conformitate cu legislația și jurisprudența din România".

Deoarece legislația din România nu conține norme pentru determinarea cuantumului daune lor morale, criteriul de determinare al acestora în reprezintă jurisprudenta. Asadar, conform dreptului românesc, jurisprudența nu constituie izvor de drept.

A mai aratat ca in practica judecătorească, s-a reținut faptul că "aceste despăgubiri nu se pot transforma într-un mijloc de îmbogățire fără justă cauză, întrucât în acest caz s-ar denatura rostul acestor daune și din morale ar deveni "imorale", ceea ce nu este permis și nici nu este benefic pentru sănătatea sufletească a persoanelor prejudiciate` .

Totodată a considerat că la identificarea criteriilor de evaluare, trebuia să se evite stabilirea unui "curs de schimb lacrimi / lei", viața persoanelor fiind elemente inestimabile care nu pot avea valoare de înlocuire, rolul instanțelor de judecată fiind de a stabili compensații bănești ancorate în jurisprudența și realitatea economică generală din România.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 453 C.proc Civ, art. 254, 255 și 258 C__.

La data de 19.05.2015 reclamanții au formulat răspuns la întâmpinare prin care solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulata, si rspingerea sustinerilor asiguratorului ca fiind netemeinice si nelegale.

În motivare au arătat că în practica judiciara s-a retinut ca in cazul decesului victimei, reparatia se va materializa in despagubirile ce vor fi acordate familiei victimei. Cu privire la criticile referitoare la persoanele îndreptățite a se constitui părți civile și a li se acorda despăgubiri, în special daune morale, au solicitat ca instanța să aibă in vedere faptul ca aceste critici formulate de asigurător sunt nefondate, iar instanta urmeaza sa le respinga.

În ceea ce privește sustinerile referitoare la solicitarile de acordare de daune materiale, au solicitat instanței să aibă in vedere lamuririle depuse odata cu cererea de chemare in judecata, precum si dispozitiile ari. 1392 C.civ. A mai aratat că, cheltuielile intervenite in urma decesului sunt fapte generatoare de drepturi care nu trebuiesc dovedite in totalitate, adica fapte cunoscute de un cerc larg de personae cu privire la care trebuie facuta doar dovada notorietatii lor si nu a faptelor in sine.

Cu privire la sustinerile paratei in sensul ca " reclamanii nu au suficiente probe in dovedirea daunelor morale", au solicitat instanței să aibă în vedere Decizia nr. 2617 din 9 iulie 2009 pronunțată în recurs, Secția Înaltei Curți de Casație și Justiție referitor la despăgubirile ce reprezintă daune morale, care a statuat că despăgubirile pentru daune morale se disting de cele pentru daune materiale prin faptul că acestea nu se probează. ci se stabilesc de instanta de judecată prin evaluare. Cuantumul despagubirilor trebuie stabilite in functie de intinderea prejudiciului nu in raport de posibilitatile materiale ale autorului faptei ilicite sau ale victimei. (CSJ s. civ. Dec.59/2001).

Totodată, au arătat că, doctrina și jurisprudenta au statuat faptul că, la stabilirea intinderii despăgubiri/or nu se ia in considerare nici starea materiala a autorului prejudiciului și nici starea materiala a victimei. Toate aceste elemente pot fi avute in vedere, eventual, numai la stabilirea modalitătii de plată. Mai consideră ca asiguratorul este in eroare, cand mentioneaza ca jurisprudenta este izvor de drept, iar cele doua acte normative, Legea 136/1995, privind asigurări/e și reasigurările în România si Ordinul CSA nr.14/2011, nu au nici un mod de calcul privind reparatiile morale sau despagubirile civile. Ratiunea încheierii politiei de asigurare este tocmai aceea de a înlatura riscul insolvabilitatii celui vinovat de producerea accidentului rutier.

În drept au invocat dispozițiile art. 201 alin 2 C__.

În susținere au depus la dosar extras privind valabilitatea poliței RCA.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin ordonanța din 19.08.2014 dispusa in dosarul nr. 4784/P/2013, P________ de pe lângă Judecătoria Târgu M____ a dispus clasarea cauzei privind săvârșirea infractiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă întrucât a decedat făptuitorul.

În fapt, s-a reținut că la data de 18.08.2013 în timp ce conducea autoturismul cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX pe DN 15 E 60 pe fondul vitezei excesive , a pierderii controlului directiei de mers și pătrunderii pe sensul opus de mers a acrosat autoturismul înmatriculat sub nr. XXXXXXXXX și proiectat apoi în autoutilitara XXXXXXXXX. În urma impactului a decedat conducătorul B____ I_____-Vlădut pasagerul din autoturismul condus de acesta , numitul B____ A___ M____ .

Autoturismul implicat în producerea evenimentului rutier, înmatriculat sub nr. XXXXXXXXX avea încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie cu pârâta S.C. E______ ASIGURARE REASIGURARE S.A., valabil în perioada 26.01.xxxxxxxxxxxxx13.

Întrucât a intervenit decesul persoanei răspunzătoare de producerea accidentului, așadar a existat un impediment pentru exercitarea acțiunii penale și a celei civile în cadrul procesului penal, reclamanții s-au adresat pentru repararea prejudiciului suferit direct instanței civile.

Potrivit art. 49 teza întâi din Legea nr. 136/1995, cu modificările și completările ulterioare, asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asigurații răspund față de terțe persoane păgubite prin accidente de vehicule. Conform art. 54, în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligației acestuia, stabilită în prezentul capitol.

Potrivit art. 26 alin. 1 din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule aprobate prin Ordinul CSA nr. 14/2011 (în continuare Normele CSA), asigurătorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretențiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Fără a se depăși limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condițiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliței de asigurare RCA, se acordă despăgubiri, în formă bănească, pentru: a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; b) pagube materiale; c) pagube consecință a lipsei de folosință a vehiculului avariat; d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

Conform art. 49 pct. 1 din aceleași Norme CSA, la stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale a unor persoane se au în vedere următoarele: a) diferența dintre veniturile nete ale persoanei vătămate, probate cu documente fiscale, și indemnizația primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul își desfășoară activitatea și/sau, după caz, din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării și a concediului medical; b) venitul mediu lunar net realizat din activități desfășurate de persoana vătămată, probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat; c) salariul de bază minim brut pe economie, în cazul persoanelor păgubite aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare; d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident - cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentație suplimentară, conform prescripțiilor medicale, probate cu documente justificative, și care nu sunt suportate din fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare; e) cheltuielile cu îngrijitori pe perioada incapacității de muncă, dacă prin certificatul medical se recomandă acest lucru, însă nu mai mult decât salariul de bază minim brut pe economie; f) daunele morale: în conformitate cu legislația și jurisprudența din România.

Potrivit pct. 2 al aceluiași articol, în caz de deces, se acordă despăgubiri pentru: a) cheltuielile de înmormântare, inclusiv pentru piatra funerară, precum și cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative; b) cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de îmbălsămare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se face înmormântarea; c) veniturile nete nerealizate și alte eventuale cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului și până la data decesului, prevăzute la pct. 1, dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului; d) daunele morale: în conformitate cu legislația și jurisprudența din România.

Art. 74 din Normele CSA, prevede în alin. (1) că, în cazurile în care despăgubirile se stabilesc prin hotărâre judecătorească, asigurătorul RCA va acorda despăgubiri în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă, iar conform alin. (2), în cazul obligării la prestații bănești periodice, sumele stabilite în condițiile prevăzute la alin. (1) se vor plăti până la reducerea sau încetarea stării de nevoie ori a incapacității de muncă, ținându-se seama de deciziile de pensionare, de certificatele medicale și de alte dovezi care stabilesc aceste situații, cu respectarea limitelor de despăgubire stabilite prin polița de asigurare RCA.

Tribunalul reține că, potrivit actelor de stare civilă și de legitimare depuse la dosar – cărți de identitate, certificate de naștere și de căsătorie (filele 28-34), reclamantII sunt mama , respectiv bunicii persoanei decedate B____ A___ M____.

În ceea ce privește daunele materiale, instanța reține că reclamanta P____ N______ , mama defunctului a solicitat instanței obligarea pârâtei la plata sumei de 20.000 de euro – daune materiale, depunând în acest sens la dosarul cauzei chitante și bonuri fiscale.

Instanța nu contestă faptul că reclamanta a suportat cheltuielile de înmormântare, precum si cele ocazionate de parastase si obiceiuri practicate ulterior in memoria defunctului, însă apreciază că dovezile prezentate fac dovada cheltuielilor pentru ambii fii morti în accident , motiv pentru care actiunea va fi admisă în parte și va obliga pârâta la plata către reclamanta a sumei de xxxxx lei cu titlu de daune materiale.

Referitor la daunele morale solicitate, instanța reține, că în urma accidentului reclamanții au suferit în mod evident traume care justifică dreptul acestora la plata unor despăgubiri din partea pârâtei.Instanța notează și faptul că, pe parcursul procesului, însăși pârâta prin întâmpinarea depusă la dosar a recunoscut prejudiciul moral suferit de reclamanți, invocând doar cuantumul exagerat al acestora.

Instanța va avea în vedere în stabilirea cuantumului daunelor morale următoarele criterii: relația de rudenie dintre reclamanți și defunct, gradul de afecțiune existent între aceștia, împrejurarea că o parte dintre reclamanți au locuit și gospodărit împreună cu defunctul, că prin decesul victimei a avut loc o dezmembrare a familiei, faptul că decesul s-a datorat tot unui membru al familiei, posibilitățile pe care acestea le aveau anterior decesului, starea familială.

Totodată, instanța va avea în vedere că la stabilirea cuantumului despăgubirilor morale trebuie să se aibă în vedere, pe de o parte, dreptul reclamanților de a primi o compensație materială față de prejudiciul moral suferit, iar, pe de altă parte, această compensație materială să nu ducă la o îmbogățire fără justă cauză. Astfel, suma acordată cu titlu de despăgubiri pentru daune morale nu trebuie să constituie nici o amendă nejustificată pentru autorul daunei, nici venituri nejustificate pentru victima daunei.

În acest context, se reține că suferința provocată reclamanților prin pierderea în urma accidentului de circulație a copilului, respectiv nepotului lor, este permanentă, iar la stabilirea daunelor morale, trebuie avut în vedere, pe de o parte, prejudiciul nepatrimonial ireparabil cauzat pe plan psihic, dar și consecințele pe plan social, profesional și familial.

Prin urmare, în temeiul dispozițiilor legale mai sus evocate, instanța va admite, în parte, cererea de chemare în judecată și va obliga pârâta la plata următoarelor sume:către reclamanta P____ N______ a sumei de 30 000 euro cu titlu de daune morale, către reclamantii P____ A__ și P____ A________ a sumei de 15 000 euro cu titlu de daune morale, sume ce se vor calcula la cursul BNR din ziua plătii.

Văzând dispozitiile art. 453 Cod pr. Civilă coroborat cu art. 451 alin.2 Cod pr. Civilă instanța va oblige pârâta la plata sumei de 3000 lei reprezentând cheltuieli de judecată , sumă apreciată ca fiind proportional cu complexitatea cauzei și munca efectivă depusă de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite în parte cererea formulată de P____ N______, P____ A__ și P____ A________ cu domiciliul la cabinet de avocat "Pîrsan S_____" cu sediul profesional din București, ___________________. 89, ____________. 1, ______________, Sector 2 în contradictoriu cu E______ R______ Asigurare Reasigurare Sa cu sediul in Voluntari, _______________________. 10, Global City Business Park, Cladirea 023, etaj 4, Ilfov.

Obligă pârâta ____________________________ - Reasigurare Sa la plata catre reclamanta P____ N______ sumei de 10.000 lei cu titlu de despăgubiri materiale si a sumei de 30.000 euro (in echivalent lei la cursul BNR din ziua plății) cu titlu de daune morale.

Obligă pârâta ____________________________ - Reasigurare Sa la plata catre reclamantii P____ A__ și P____ A________ a sumei de 15.000 euro(in echivalent lei la cursul BNR din ziua plății)cu titlu de daune morale.

Obligă pârâta la plata catre reclamanti a sumei de3 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov.

Pronuntata in sedinta publica azi, 29.04.2015.

Președinte,

E______ V______

Grefier,

C_____ A____ R______

Red.jud. VE/2015

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. SC CND LEGALIS SRL este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20896 și nr. 21292. © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2013 © Copyright SC CND LEGALIS SRL 2013-2016 Trafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti

Avocatura Com

Știri Academica Barouri Avocați Business Law Cariere Sfatul expertului Legislație Forum Contact

Citeste mai mult: http://www.avocatura.com/speta/342008/actiune-in-daune-delictuale-tribunalul-ilfov.html#ixzz4uLSO3hnW