Culpa 20% pentru inculpat si 80% pentru victima.

Ucidere din culpa (art.178 C.p.)Curtea de Apel BUCURESTI

 

R______

C_____ DE A___ BUCUREȘTI

SECȚIA I PENALĂ

DECIZIA PENALĂ nr. 1065/A

Ședința publică din data de 06.09.2018

C_____ constituită din:

P_________: R_____ M_______

JUDECĂTOR: I____ Ș_____

GREFIER: I____-F______ S_____

MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă C_____ de A___ București a fost reprezentat prin procuror N_____ M_____.

Pe rol se află judecarea apelului declarat de inculpatul S____ L________ V_______ împotriva sentinței penale nr. 188/05.04.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București – Secția Penală în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX .

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns intimata-parte civilă E_____ M______ , personal, lipsă fiind apelantul-inculpat S____ L________ V_______, pentru care a răspuns apărător desemnat din oficiu, avocat S___ M______, în baza delegației pentru asistență judiciară obligatorie nr. xxxxxxx/18.08.2018, aflată la fila 28 din dosarul cauzei, intimatele-părți civile TEODO_____ V_______ și S_______ U__________ DE URGENȚĂ BUCUREȘTI și intimatele-părți responsabile civilmente E______ R______ A________ R__________ SA și F__ C______ E XPRESS SRL.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care,

În baza art. 420 alin. 11 Cod procedură penală rap. la art. 358 alin. 2 Cod procedură penală, C_____ procedează la verificarea intimatei-părți civile E_____ M______, fotocopia cărții sale de identitate fiind atașată la dosarul cauzei.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, excepții de invocat ori probe de administrat, în baza art. 420 alin. 6 Cod procedură penală, C_____ acordă cuvântul în dezbateri asupra apelului.

Apărătorul desemnat din oficiu al apelantului-inculpat S____ L________ V_______, având cuvântul, solicită admiterea apelului declarat de inculpat și în consecință, achitarea acestuia în baza art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod procedură penală, întrucât în opinia apărării, fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege, lipsind intenția în săvârșirea faptei.

Conchizând, achiesând apărărilor prezentate în fața instanței de fond, solicită ca la pronunțarea soluției de achitare să fie avute în vedere circumstanțele personale ale inculpatului, faptul că acesta nu are antecedente penale, că are un loc de muncă stabil în Marea Britanie, întreținându-și părinții rămași în țară.

De asemenea, arată că prin modul concret de săvârșire al faptei, rezultă în mod indubitabil că victima s-a angajat în traversarea străzii pe culoarea roșie a semaforului, fără a se asigura.

Totodată, solicită reducerea cuantumului daunelor pe care inculpatul trebuie să le plătească, apreciindu-le ca fiind într-un cuantum prea mare.

Având în vedere aceste aspecte, precum și cele solicitate în fața instanței de fond, solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat.

Intimata-parte civilă E_____ M______, personal, arată că nu dorește să formuleze precizări.

Reprezentantul Ministerului Public , având cuvântul, solicită respingerea apelului ca nefondat, în mod corect fiind dispusă condamnarea inculpatului, în cauză neimpunându-se vreo soluție de achitare, având în vedere că din raportul de expertiză tehnică-auto rezultă că acesta se deplasa cu o viteză de 64 km/h, peste limita legală, pentru inculpat existând posibilitatea tehnică a evitării producerii accidentului, în ipoteza în care ar fi circulat cu viteza maximă legală admisă în interiorul localității.

Arată că de altfel, impactul cu victima putea fi evitat dacă inculpatul circula cu o viteză mai mică de 60 km la oră.

Menționează că într-adevăr, în prezenta cauză s-a reținut culpa comună a inculpatului și a victimei, instanța dând eficiență procentului culpei reținute în sarcina inculpatului în ceea ce privește despăgubirile acordate.

În ceea ce privește individualizarea pedepsei, apreciază că aceasta a fost corect efectuată, având în vedere și consecințele infracțiunii.

Constatând că atât latura penală, cât și latura civilă a cauzei au fost corect soluționate, formulează concluzii de respingere a apelului declarat de inculpat.

Prin sentința penală nr. 188/05.04.2018, pronunțată de Judecătoria Sector 6 București s-au dispus următoarele:

În baza art. 386 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 192 alin. 2 C.pen. în infracțiunea prev. de art. 178 alin. 2 C.pen.1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen..

În baza art. 178 alin. 2 C.pen.1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul S____ L________ V_______, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C .pen. 1969 rap. la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a și lit. b) C.pen.1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat.

În baza art. 81 alin. 1 C.pen.1969 rap. la art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 16 alin.2 din Legea nr. 187/2012 dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului, pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art. 82 C.pen.1969.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare.

În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen., atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 84 C.pen.1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni pe durata termenului de încercare.

În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă S_______ U__________ de Urgență București și obligă partea responsabilă civilmente S.C . E______ Romania A________ - R__________ S.A. la plata sumei de 6784,15 lei (20% din 33.920,79 lei), reprezentând despăgubiri materiale.

În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Teodo_____ V_______ și obligă partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ - R__________ S.A. la plata sumelor de 662 lei (20% din 3.310 lei), reprezentând despăgubiri materiale și 2.000 euro (20% din 10.000 euro), în echivalent lei la cursul practicat de BNR în ziua efectuării plății, reprezentând daune morale.

În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. respinge acțiunea civilă exercitată de partea civilă E_____ M______ , ca neîntemeiată.

În baza art. 274 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunța această soluție prima instanță a reținut că, prin rechizitoriul nr. xxxxx/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 21.11.2016 sub număr de dosar XXXXXXXXXXXXXX, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului S____ L________ V_______ pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă prev. de art. 192 alin. 2 C.pen. .

În sarcina inculpatului S____ L________ V_______ a fost reținută următoarea situație de fapt: la data de 15.09.2011, în jurul orei 12:00 – 12:30, a condus pe ____________________________, sector 6, autoutilitara marca Ford Tranzit, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, dinspre _________________________ ______________________ ce a trecut de intersecția cu _____________________ a nerespectării dispozițiilor legale ce reglementează circulația pe drumurile publice, circulând cu viteza de 64 km/h, viteză superioară celei admise pe sectorul respectiv de drum, a surprins și accidentat mortal pe numita C______ V_______, angajată în traversarea carosabilului pe marcaj pietonal.

Pentru dovedirea situației de fapt reținută prin rechizitoriu, au fost menționate următoarele mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale: declarații inculpat S____ L________ V_______ (f. 21, 56-58, 61-64 d.u.p.), declarații martori D______ M_____ V_______ (f. 47-50 d.u.p.), M_____ A_____ (f. 51, 52 d.u.p.), S________ D____ P______ (f. 53 d.u.p.), G_______ T_____ (f. 54 d.u.p.), raport medico-legal de necropsie nr. AXXXXXXXXXXX (f. 44-46 d.u.p.), raport de expertiză tehnică auto din 14.04.2015 (f. 73-85 d.u.p.), declarații de constituire părți civile S_______ U__________ de Urgență București, E_____ M______ și Teodo_____ V_______ A__ (f. 32, 33, 37 d.u.p.), proces-verbal de cercetare la fața locului, schița locului accidentului și planșă foto (f. 10-14, 25, 28-31 d.u.p.), Drager Alcotest (f.15 d.u.p.), cerere de analiză și buletin de analiză toxicologică alcoolemie nr. 2573/16.09.2011 (f. 17-19, 65 d.u.p.), decont cheltuieli de spitalizare (f.88-92 d.u.p.), înscrisuri medicale (f. 96-196 d.u.p.).

În faza de judecată, în cursul cercetării judecătorești, au fost administrate următoarele mijloace de probă: declarație expert tehnic judiciar E_____ I__ (f. 171 d.i.); declarație martor D______ M_____ V_______ (f. 180 d.i.); declarație martor G_______ T_____ (f. 204 d.i.). A fost atașată fișa de cazier judiciar al inculpatului (f. 11 d.i.). Deși legal citat, inculpatul S____ L________ V_______ nu s-a prezentat în vederea audierii, iar demersurile efectuate de instanță în sensul audierii sale prin videoconferință (inculpatul locuind în Marea Britanie) au rămas fără rezultat.

Numita Teodo_____ V_______, moștenitor al victimei, s-a constituit parte civilă în cauză, depunând la dosar înscrisuri (f. 21-59, 60-101, 102-144 d.i.). Numita E_____ M______, moștenitor al victimei a arătat în faza de urmărire penală că se constituie parte civilă în cauză, însă nu a menționat care sunt pretențiile sale.

Partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ - R__________ S.A. a depus la dosar note de ședință (f. 157-160 d.i.).

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de fond reține următoarele:

La data de 15.09.2011, în juru l orei 12:00 – 12:30, inculpatul S____ L________ V_______ a condus pe ____________________________, sector 6, autoutilitara marca Ford Tranzit, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, dinspre _________________________ ______________________ ce a trecut de intersecția cu _____________________ a nerespectării dispozițiilor legale ce reglementează circulația pe drumurile publice, circulând cu viteza de 64 km/h, viteză superioară celei admise pe sectorul respectiv de drum, a surprins și accidentat mortal pe numita C______ V_______, angajată în traversarea carosabilului pe marcaj pietonal.

Situația de fapt reținută de instanță rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă:

Astfel, din procesul-verbal de cercetare la fața locului, schița locului accidentului și planșa foto anexată (f. 10-14, 25, 28-31 d.u.p.), rezultă că accidentul s-a produs în data de 15.09.2011, în jurul orelor 12.00-12.30, în București, pe ___________________. 6C, sector 6, unde circulația se desfășura în ambele sensuri, fiind implicată autoutilitara Ford Transit, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXX, condusă de inculpatul S____ L________ V_______; în urma accidentului, a rezultat vătămarea corporală a persoanei vătămate C______ V_______; în acea zonă, existau indicatoare rutiere, respectiv „Trecere pentru pietoni”, „Cedează trecerea”, „Ocolire”, semafoare electrice pentru traficul rutier și pentru pietoni, care funcționau normal la momentul efectuării cercetării la fața locului și stația RATB „Sibiu”; procesul-verbal de cercetare la fața locului a mai relevat faptul că în zona producerii accidentului calitatea marcajelor și a indicatoarelor era bună, iar carosabilul era uscat și nu prezenta denivelări; de asemenea, cercetarea la fața locului s-a desfășurat pe timp de zi, când cerul era senin, iar vizibilitatea normală.

Conform declarațiilor martorului D______ M_____ V_______ (f. 47-50 d.u.p. și f.180 d.i.), în data de 15.09.2011, în jurul orei 12.30, acesta conducea autoturismul personal pe _________________________ ___________________ către _____________________ spatele autoutilitarei conduse de inculpat; martorul a precizat că inculpatul a pătruns în intersecția cu _______________________ verde a semaforului pentru vehicule, în fața sa circulând și alte mașini, iar, la scurt timp, a frânat brusc, întrucât victima a apărut în fața sa; aceasta se grăbea să ajungă în stația RATB și a traversat pe lângă trecerea de pietoni, din partea stângă a sensului de deplasare al inculpatului, fără să se asigure; potrivit declarației martorului, trecerea de pietoni din acea zonă era semaforizată, iar când s-a petrecut accidentul semaforul pentru pietoni arăta culoarea roșie; în urma impactului, persoana vătămată era conștientă și le-a spus celor prezenți că se grăbea să plătească niște facturi.

Victima accidentului, C______ V_______, în vârstă de 86 de ani, a decedat la data de 24.10.2011, la S_______ U__________ de Urgență București; potrivit raportului medico-legal de necropsie nr. AXXXXXXXXXXX (f. 44-46 d.u.p.) , moartea numitei C______ V_______ a fost violentă; ea s-a datorat sindromului de disfuncție organo-sistemică multiplă, consecutiv unei bronhopneumonii cu focare confluente și arii de abcedere, complicație survenită în urma unui politraumatism cu fractură de humerus drept, fracturi de bazin, femur stâng și gambă dreaptă, la un organism cu numeroase tare organice cronice inerente vârstei; leziunile traumatice constatate s-au putut produce prin lovire cu și de corpuri dure, în condițiile unui accident rutier; între leziuni și deces a existat legătură de cauzalitate indirectă, prin apariția complicațiilor infecțioase pulmonare.

Declarația martorului D______ M_____ V_______ se coroborează cu concluziile raportului de expertiză tehnică auto din 14.04.2015 (f. 73-85 d.u.p.), în ceea ce privește comportamentul victimei; astfel, conform raportului menționat, starea de pericol în cazul accidentului din data de 15.09.2011, din ________________________ 6, a fost creată de victimă prin faptul că s-a angajat în traversarea străzii la culoarea roșie a semaforului pietonal; cu toate acestea, din raportul de expertiză reiese că accidentul putea fi evitat de către inculpat; astfel, în momentele imediat premergătoare accidentului, autoutilitara Ford Transit, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXX, condusă de inculpat, se deplasa cu o viteză de 64 km/h, față de 50 km/h, viteza legală maximă admisă; distanța la care se afla autovehiculul în momentul apariției stării de pericol față de locul impactului, respectiv spațiul de care dispunea inculpatul pentru decizie și manevră în vederea evitării lovirii victimei era 39 metri; pentru inculpat a existat posibilitatea tehnică a evitării producerii accidentului în ipoteza în care ar fi circulat cu viteza maximă legală admisă în interiorul localității, deoarece spațiul avut la dispoziție pentru decizie și manevră pentru a evita lovirea victimei (39 metri) era superior spațiului necesar pentru oprirea autovehiculului prin frânare de la viteza maximă legală admisă de 50 km/h; viteza limită maximă de deplasare a autoturismului de la care impactul cu victima putea fi evitat era de 60 km/h; așadar, raportul de expertiză tehnică auto întocmit în cauză evidențiază culpa comună a inculpatului și a persoanei vătămate în producerea accidentului.

Prin declarația dată în cursul cercetării judecătorești (f. 171 d.i.), expertul tehnic judiciar E_____ I__ a explicat modalitatea de determinare a vitezei de deplasare a autoutilitarei conduse de către inculpat (64 km/h), respectiv prin raportare la urmele de frânare, stabilite în urma cercetării la fața locului; totodată a învederat că s-ar fi impus adăugarea la urmele de frânare și a lungimii autovehiculului, ceea ce ar fi determinat o viteză de deplasare de aproximativ 68 km/h.

Susținerea inculpatului în sensul că, la momentul producerii accidentului, carosabilul ar fi fost umed, cu consecința reținerii în mod eronat a vitezei de deplasare în cuprinsul raportului de expertiză, nu poate fi reținută, deoarece este contrazisă de declarațiile martorilor D______ M_____ V_______ (f. 180 d.i.) și G_______ T_____ (f. 204 d.i.) care au precizat că, la acel moment, carosabilul era uscat; mai mult, conform declarației expertului tehnic, chiar și în această ipoteză, ar fi rezultat o viteză de deplasare superioară celei maxime admise în localitate (aproximativ 59 km/h).

Inculpatul S____ L________ V_______ a fost audiat în cursul urmăririi penale, în calitate de suspect. Ulterior, acesta nu s-a mai prezentat în fața organelor judiciare, fiind plecat la muncă în Marea Britanie.

Declarațiile sale (f. 21, 56-58, 61-64 d.u.p.) se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză, în ceea ce privește dinamica accidentului; astfel, inculpatul a arătat că, în data de 15.09.2011, conducea autoutilitara Ford Transit, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXX, aparținând angajatorului său, F__ C______ E______ SRL, fiind în timpul programului de serviciu; în jurul orei 12.30, se afla pe _________________________ ___________________ spre _________________________ o viteză de aproximativ 60 km/h, pe banda nr.1; a intrat în intersecția cu ____________________________ vehicule indicând culoarea verde; în acest timp, în fața sa circulau alte două autoturisme care, la intersecția cu ____________________ la stânga, eliberând banda de deplasare; du pă intersecția cu ________________________ văzut-o pe victimă în timp ce traversa ___________________ la dreapta, raportat la direcția sa de mers, pe marcajul pietonal semaforizat, fără a observa însă culoarea semaforului pietonal; acesta a frânat puternic, dar nu a putut evita impactul cu victima; astfel, a lovit-o cu partea din față a autoturismului, după care victima a fost preluată pe parbriz și apoi proiectată pe carosabil; inculpatul a anunțat organele de poliție în legătură cu accidentul și a încercat să-i acorde persoanei vătămate primul ajutor, până la sosirea ambulanței.

Instanța a analizat legea penală mai favorabilă, având în vedere succesiunea mai multor legi penale de la data comiterii infracțiunii, având în vedere și decizia Curții Constituționale nr. 265/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 372 din 20 mai 2014, prin care s-a stabilit că dispozițiile art. 5 C.pen. sunt constituționale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile. În același sens, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin hotărârea nr. 5/2014 pronunțată de completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 470 din 26 iunie 2014, a stabilit că legea penală mai favorabilă trebuie aplicată global și nu pe instituții.

Instanța a constatat că, din punct de vedere al limitelor de pedeapsă, între cele două reglementări nu există nicio diferență; instanța a considerat că, în prezenta cauză, este necesară aplicarea pedepsei închisorii a cărei executare să fie suspendată condiționat, și, prin urmare, legea mai favorabilă inculpatului este legea veche, prin raportare la faptul că suspendarea condiționată reglementată de legea veche este mai favorabilă inculpatului decât suspendarea sub supraveghere reglementată de legea în vigoare, sub aspectul obligațiilor pe care inculpatul ar trebui să le respecte pe perioada termenului de încercare.

În drept, fapta inculpatului S____ L________ V_______, care, la data de 15.09.2011, în jurul orei 12:00 – 12:30, a condus pe ____________________________, sector 6, autoutilitara marca Ford Tranzit, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, dinspre _________________________ ______________________ ce a trecut de intersecția cu _____________________ a nerespectării dispozițiilor legale ce reglementează circulația pe drumurile publice, circulând cu viteza de 64 km/h, viteză superioară celei admise pe sectorul respectiv de drum, a surprins și accidentat mortal pe numita C______ V_______, angajată în traversarea carosabilului pe marcaj pietonal, la culoarea roșie a semaforului electric, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 2 C.pen.1969.

La individualizarea judiciară a pedepsei , instanța a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de prev. de art. 74 din C.pen., reținându-se că inculpatul a săvârșit o infracțiune gravă, gravitatea acesteia rezultând din natura infracțiunii (împotriva persoanei), din modul de comitere (prin nerespectarea obligației de a conduce cu viteza legală ), producând un accident de circulație în urma căruia a decedat o persoană. Totodată, instanța reține că la producerea rezultatului infracțiunii a contribuit și culpa concurentă a victimei, care nu a respectat prevederile art. 72 alin. 4 din OUG nr. 195/2002, angajându-se în traversarea străzii la culoarea roșie a semaforului electric. Din acest punct de vedere al concurenței culpelor inculpatului și victimei, față de situația de fapt reținută în cauză, față de concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară auto, potrivit cărora atât inculpatul cât și victima aveau posibilitatea de a evita producerea accidentului rutier (inculpatul dacă respecta viteza legală de deplasare, victima dacă nu se angaja în traversarea străzii la culoarea roșie a semaforului electric), precum și viteza de deplasare a inculpatului (64 km/h față de 50 km/h), instanța apreciază că, procentual, cele două culpe se situează la nivelul de 20% în ceea ce îl privește pe inculpat și de 80% în ceea ce o privește pe victimă.

Instanța face precizarea că această cuantificare a culpei nu are relevanță decât din punct de vedere al laturii civile a cauzei, în ceea ce privește latura penală, existența culpei victimei chiar și într-o proporție mult superioară celei a inculpatului nefiind de natură a determina înlăturarea răspunderii penale.

În ceea ce privește circumstanțele persoane ale inculpatului, instanța reține că acesta este în vârstă de 30 de ani, nu este căsătorit, are studii liceale, are loc de muncă – lucrând pe teritoriul Marii Britanii, nu are antecedente penale, este o persoană pe deplin încadrată social și profesional. Instanța reține, de asemenea, că inculpatul a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal, recunoscând săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa.

În ce privește latura civilă a cauzei , instanța reține că Teodo_____ V_______, moștenitor al victimei, s-a constituit parte civilă în cauză, depunând la dosar înscrisuri (f. 21-59, 60-101, 102-144 d.i.).

Instanța a constatat că sunt îndeplinite în cauză condițiile cumulative pentru angajarea răspunderii civile delictuale

Astfel, instanța constată că, referitor la daunele materiale, partea civilă a depus la dosar înscrisuri din care rezultă cuantumul cheltuielilor efectuate cu spitalizarea victimei.

Având în vedere împrejurările în care a fost săvârșită fapta, autovehiculul condus de inculpat fiind asigurat în baza poliței de a________ de răspundere civilă auto RCA ________/02/X1/SP nr. xxxxxxxxx încheiată la data de 11.03.2013 de S.C. A________-R__________ Astra S.A, valabilă în perioada 12.03.2013 – 11.09.2013 (f. 131 d.i.), instanța apreciază că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 49, 50 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în R______, conform cărora, în asigurarea de răspundere civilă, asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de a________, pentru prejudiciile de care asigurații răspund față de terțe persoane păgubite prin accidente de vehicule și pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, în conformitate cu legislația în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul și cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislația respectivă și cel prevăzut în contractul de a________, astfel încât despăgubirile civile urmează a fi suportate de către asigurator.

Împotriva sentinței penale anterior menționate, în termenul prevăzut de lege, inculpatul S____ L________ V_______ a declarat a___, cauza fiind înregistrată pe rolul Curții de A___ București – Secția I Penală la data de 30.05.2018.

În motivarea apelului declarat, apelantul-inculpat a solicitat achitarea sa în baza art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod procedură penală, întrucât, în opinia apărării, fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege, lipsind intenția în săvârșirea faptei. De asemenea, arată că prin modul concret de săvârșire al faptei, rezultă în mod indubitabil că victima s-a angajat în traversarea străzii pe culoarea roșie a semaforului, fără a se asigura.

Solicită ca la pronunțarea soluției de achitare să fie avute în vedere circumstanțele personale ale inculpatului, faptul că acesta nu are antecedente penale, că are un loc de muncă stabil în Marea Britanie, întreținându-și părinții rămași în țară.

Totodată, solicită reducerea cuantumului daunelor pe care inculpatul trebuie să le plătească, apreciindu-le ca fiind într-un cuantum prea mare.

Examinând sentința penală apelată, prin prisma motivelor de a___ invocate, dar și din oficiu în limitele învestirii, C_____ constată că apelul declarat de apelantul-inculpat este fondat, însă numai din perspectiva individualizării pedepsei.

C_____ constată că situația de fapt a fost corect stabilită de prima instanță, raportat la probatoriul administrat în cursul urmăririi penale și al judecății.

Inculpatul nu neagă în declarațiile sale împrejurarea că a lovit victima în timp ce conducea autoturismul pe drumurile publice, însă susține că fapta nu este săvârșită cu vinovăția pevăzută de lege, în condițiile în care victima s-a angajat în traversarea străzii la culoarea roșie a semaforului.

Într-adevăr, conform declarațiilor martorului D______ M_____ V_______ (f. 47-50 d.u.p. și f.180 d.i.), în data de 15.09.2011, în jurul orei 12.30, acesta conducea autoturismul personal pe _________________________ ___________________ către _____________________ spatele autoutilitarei conduse de inculpat; martorul a precizat că inculpatul a pătruns în intersecția cu _______________________ verde a semaforului pentru vehicule, în fața sa circulând și alte mașini, iar, la scurt timp, a frânat brusc, întrucât victima a apărut în fața sa; aceasta se grăbea să ajungă în stația RATB și a traversat pe lângă trecerea de pietoni, din partea stângă a sensului de deplasare al inculpatului, fără să se asigure; potrivit declarației martorului, trecerea de pietoni din acea zonă era semaforizată, iar când s-a petrecut accidentul semaforul pentru pietoni arăta culoarea roșie; în urma impactului, persoana vătămată era conștientă și le-a spus celor prezenți că se grăbea să plătească niște facturi.

În cauză a fost efectuat raportul de expertiză tehnică, în care s-a concluzionat că starea de pericol în cazul accidentului din data de 15.09.2011, din ________________________ 6, a fost creată de victimă prin faptul că s-a angajat în traversarea străzii la culoarea roșie a semaforului pietonal; cu toate acestea, accidentul putea fi evitat de către inculpat, în condițiile în care, în momentele imediat premergătoare accidentului, autoutilitara Ford Transit, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXX, condusă de inculpat, se deplasa cu o viteză de 64 km/h, față de 50 km/h, viteza legală maximă admisă. S-a arătat în raport că pentru inculpat a existat posibilitatea tehnică a evitării producerii accidentului în ipoteza în care ar fi circulat cu viteza maximă legală admisă în interiorul localității, deoarece spațiul avut la dispoziție pentru decizie și manevră pentru a evita lovirea victimei (39 metri) era superior spațiului necesar pentru oprirea autovehiculului prin frânare de la viteza maximă legală admisă de 50 km/h; viteza limită maximă de deplasare a autoturismului de la care impactul cu victima putea fi evitat era de 60 km/h.

Se observă astfel că prima instanță a reținut în mod legal culpa comună a inculpatului și a victimei, în condițiile în care victima s-a angajat în traversarea străzii la culoarea roșie a semaforului, iar inculpatul a condus autoturismul pe drumurile publice, în localitate, cu viteza de 64 km/oră, peste limita legală, accidentul putând fi evitat dacă inculpatul ar fi condus cu o viteză de cel mult 60 km/h, așa cum rezultă din concluziile raportului de expertiză tehnică.

Or, având în vedere concluziile raportului de constatatre tehnică, pe care, de altfel, inculpatul nu le contestă, prima instanță a reținut în mod temeinic culpa comună atât a inculpatului cât și a victimei, fiind corectă proporția stabilită de instanță, de 20% în sarcina inculpatului.

Astfel, prima instanță a reținut că la producerea rezultatului infracțiunii a contribuit și culpa concurentă a victimei, care nu a respectat prevederile art. 72 alin. 4 din OUG nr. 195/2002, angajându-se în traversarea străzii la culoarea roșie a semaforului electric, iar față de situația de fapt reținută în cauză, față de concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară auto, potrivit cărora atât inculpatul cât și victima aveau posibilitatea de a evita producerea accidentului rutier (inculpatul dacă respecta viteza legală de deplasare, victima dacă nu se angaja în traversarea străzii la culoarea roșie a semaforului electric), precum și viteza de deplasare a inculpatului (64 km/h față de 50 km/h), procentual, cele două culpe se situează la nivelul de 20% în ceea ce îl privește pe inculpat și de 80% în ceea ce o privește pe victimă.

Or, după cum corect a reținut prima instanță, această cuantificare a culpei nu este de natură a determina înlăturarea răspunderii penale, astfel că, în drept, fapta inculpatului S____ L________ V_______, care, la data de 15.09.2011, în jurul orei 12:00 – 12:30, a condus pe ____________________________, sector 6, autoutilitara marca Ford Tranzit, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, dinspre _________________________ ______________________ ce a trecut de intersecția cu _____________________ a nerespectării dispozițiilor legale ce reglementează circulația pe drumurile publice, circulând cu viteza de 64 km/h, viteză superioară celei admise pe sectorul respectiv de drum, a surprins și accidentat mortal pe numita C______ V_______, angajată în traversarea carosabilului pe marcaj pietonal, la culoarea roșie a semaforului electric, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 2 C.pen.1969.

Totuși, chiar dacă motivul de a___ ce vizează achitarea inculpatului nu este fondat, C_____ apreciază că apelul este fondat din perspectiva individualizării pedepsei.

Deși în cadrul analizei individualizării pedepsei prima instanță s-a referit și la împrejurarea că inculpatului nu i se poate imputa decât o culpă de 20% în producerea accidentului, totuși prima instanță nu a dat eficiență acestui aspect, apreciind că această culpă comună nu are relevanță decât din punct de vedere al laturii civile a cauzei.

C_____ apreciază însă, dat fiind situația de fapt reținută în cauză și particularitățile acesteia, că se impunea ca procentul de culpă reținut în sarcina inculpatului să fie avut în vedere și la stabilirea cuantumului pedepsei.

În plus, se impune a fi avută în vedere și perioada relativ îndelungată de timp ce s-a scurs de la data săvârșirii infracțiunii, de 7 ani, precum și circumstanțele personale ale inculpatului, așa cum rezultă din înscrisurile în circumstanțiere depuse la dosarul cauzei.

Astfel, C_____ apreciază că se poate dispune reducerea pedepsei într-un cuantum sub minimul special, cu reținerea dispozițiilor art. 74 al. 2 C.p., raportat atât la culpa concretă a inculpatului, cât și la circumstanțele sale personale, așa cum rezultă acestea din înscrisurile depuse la dosar, precum și la lipsa antecedentelor penale.

C_____ constată că prima instanță a reținut în mod temeinic că legea penală mai favorabilă este Codul penal 1969, în condițiile în care limitele de pedeapsă sunt identice în Codul penal 1969 și codul penal în vigoare în prezent, însă potrivit Codului penal 1969 este posibilă suspendarea condiționată a executării pedepsei.

În plus, C_____ apreciază că prima instanță a ales în mod corect modalitatea de individualizare a executării pedepsei, raportat la perioada de timp scursă de la data săvârșirii faptelor, de 7 ani, astfel că suspendarea sub supraveghere a executării nu ar mai prezenta eficiența necesară atingerii scopului pedepsei.

C_____ apreciază că o pedeapsă de 1 an închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pentru un termen de încercare de trei ani este aptă să asigure atingerea scopului preventiv și educativ al pedepsei.

Relativ la cel de-al treilea motiv de a___, ce vizează cuantumul daunelor morale, C_____ apreciază că acest motiv de a___ nu este fondat, prima instanță stabilind în mod corect cuantumul acestor daune, cu luarea în considerare atât a procentului de culpă atribuit inculpatului, de 20%, cât și a situației concrete a părții civile și a victimei, care avea vârsta de 86 de ani.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. va admite apelul declarat de apelantul inculpat S____ L________ V_______ împotriva sentinței penale nr. 188/05.04.2018, pronunțată de Judecătoria Sector 6 București, va desființa în parte sentința penală apelată și în fond, rejudecând, în baza art. 178 al. 2 C.p. 1969 cu aplic. art. 74 al. 2 C.p. 1969, art. 76 C.p. 1969 și art. 5 C.p. va dispune condamnarea inculpatului S____ L________ V_______ la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 81 C.p. 1969 va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru un termen de încercare de 3 ani, stabilit conform art. 82 C.p. 1969.

Va menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare în a___ rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelul declarat de apelantul inculpat S____ L________ V_______ împotriva sentinței penale nr. 188/05.04.2018, pronunțată de Judecătoria Sector 6 București.

Desființează în parte sentința penală apelată și în fond, rejudecând:

În baza art. 178 al. 2 C.p. 1969 cu aplic. art. 74 al. 2 C.p. 1969, art. 76 C.p. 1969 și art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul S____ L________ V_______ la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 81 C.p. 1969 dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru un termen de încercare de 3 ani, stabilit conform art. 82 C.p. 1969.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare în a___ rămân în sarcina statului.

Onorariul avocatului din oficiu, în cuantum de 260 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 06.09.2018.