Acasa

mai 25, 2016
Vânzatorul raspunde pentru viciile ascunse ale bunului vândut, daca din cauza lor nu poate fi întrebuintat potrivit destinatiei sale sau întrebuintarea lui este atât de micsorata încât se presupune ca dobânditorul nu l-ar fi ... [Mai mult]
mai 24, 2016
C.civil, art.1352, 1354, 1356-1357 C.civ. C.pr.civilă, 304 pct.9, art.312. Deosebiri între situaţia afectării lucrului vândut de un viciu în sensul art.1352 C.civ. şi viciul de consimţământ al erorii (sau ... [Mai mult]
 
mai 6, 2016
”Ca urmare a producerii evenimentului asigurat prin polita RCA emisa de catre pârâta SC E.R.A.R. SA, tertul pagubit SC E.S.R. SRL a depus o cerere de despagubire pentru daunele produse autoturismului la societatea de asigurare pârâta, ... [Mai mult]
mai 5, 2016
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia rezumată nr. 2410/2015   Decretul nr. 167/1958, art. 3 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. a) C. civ. din 1864, ... [Mai mult]
 
apr 25, 2016
Cuprins pe materii : Drept civil. Obligații. Răspundere civilă delictuală. Index alfabetic : faptă ilicită -prejudiciu moral -prejudiciu de imagine NCC, art. 252 - 253, art. 1357, ... [Mai mult]
apr 24, 2016
ROMÂNIA JUDECĂTORIA TIMIŞOARA SECŢIA A II-A CIVILĂ DOSAR NR. 5506/325/2015 SENTINŢA CIVILĂ NR. 8154 ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 23 IUNIE 2015 INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN: PREŞEDINTE: […] ... [Mai mult]
 
apr 1, 2016
Cuprins pe materii : Drept procesual civil. Dezbateri. Cheltuieli de judecată. Index alfabetic : consilier juridic • contract de muncă • salariu C.proc.civ. din 1865, art. 274 Legea nr. 514/2003 ... [Mai mult]
mar 31, 2016
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 107/2015Dosar nr. 55697/3/2011/a2 Şedinţa publică de la 20 ianuarie 2015 Asupra recursului de faţă; Din examinarea ... [Mai mult]
 
mar 16, 2016
  Împrejurarea că asociaţia familială nu se bucură de personalitate juridică nu constituie un impediment la chemarea ei în judecată, pentru obligaţiile asumate. Calitate procesuală pasivă are, în acest caz, forma de ... [Mai mult]
feb 15, 2016
Antrenarea răspunderii civile delictuale a consiliului județean pentru neîndeplinirea obligației de întreținere a drumurilor județene în vederea asigurării siguranței circulației. Decesul unei persoane cauzat de existența unei ... [Mai mult]
 
feb 3, 2016
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 1 februarie 2016 a fost publicată Decizia nr. 23/2015 privnd examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia privind ... [Mai mult]
ian 26, 2016
Potrivit art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru[1] (în continuare O.U.G. nr. 80/2013) ”Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse ... [Mai mult]