Acasa

apr 4, 2017
CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I SECTIA A IX-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA DECIZIA CIVILA NR. 402 R Sedinta publica din data de 14.10.2008 Curtea constituita din: PRESEDINTE - (...) (...) JUDECATOR - (...) ... [Mai mult]
mar 31, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 316/2016 Şedinţa publică de la 11 februarie 2016 Decizia nr. 316/2016 Asupra recursului de faţă; ... [Mai mult]
 
mar 23, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 2260/2015 Şedinţa publică de la 05 noiembrie 2015 Decizia nr. 2260/2015 Asupra recursului de faţă: ... [Mai mult]
mar 22, 2017
Răspunderea civilă delictuală este o sancţiune civilă, care se aplică nu atât în considerarea persoanei care a săvârşit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, cât în considerarea patrimoniului său. Existenţa ... [Mai mult]
 
mar 16, 2017
Legea nr. 188/2000, art. 45 C. proc. civ. din 1865, art. 167 alin. (1), art. 372, art. 3731, art. 3734, art. 411 alin. (3), art. 500 Potrivit art. 500 alin. (3) C. proc. civ., executorul are ... [Mai mult]
mar 16, 2017
Prin sentinţa penală nr.827/2011 Judecătoria Brăila a dispus condamnarea inculpatului DL la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă cu aplicarea art.320 ind.1 Cod penal. ... [Mai mult]
 
mar 15, 2017
Prin sentinţa civilă nr. ……./28.10.2011, Judecătoria Răducăneni a respins excepţiile prescrierii dreptului la acţiune şi lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului BI, admiţând acţiunea reclamantului S.C. A ASIGURĂRI ... [Mai mult]
mar 15, 2017
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. ../99/02.04.2012, reclamantii AI şi AG au chemat în judecată pe pârâta SC A SA, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunta să dispună obligarea ... [Mai mult]
 
mar 14, 2017
R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECTIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ NR. 1920/2012 Şedinţa publică de la 22 Mai 2012 Instanţa constituită din : PREŞEDINTE: A.P. ... [Mai mult]
mar 14, 2017
R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECTIA PENALĂ SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 839/2013 Şedinţa publică de la 14 Februarie 2013 Completul compus din: PREŞEDINTE G.A. ... [Mai mult]
 
mar 14, 2017
R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECTIA PENALĂ SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 1641/2013 Şedinţa publică de la 22 Martie 2013 Instanţa constituită din : PREŞEDINTE, ... [Mai mult]
mar 7, 2017
R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECŢIA CIVILĂ SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 5767/2015 Şedinţa publică de la 30 Iunie 2015 Completul compus din: PREŞEDINTE C T ... [Mai mult]