Acasa

nov 22, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia rezumată nr. 781/2015 Contract de furnizare a energiei electrice . Eşuarea negocierilor în cazul majorării preţului. ... [Mai mult]
sep 13, 2018
  Ce reprezintă taxa de timbru. Taxele judiciare de timbru, în cea mai simplă accepţiune, reprezintă plata efectuată de către orice persoană fizică sau juridică, interesată în rezolvarea pe calea justiţiei a ... [Mai mult]
 
sep 13, 2018
Potrivit art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru[1] (în continuare O.U.G. nr. 80/2013) ”Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, ... [Mai mult]
aug 8, 2018
Soluţionarea capătului acţiunii privind obligarea pârâtei-reclamantc SC S. SRL la restituirea sumei de 85.329.6938 RON (853.296.938 ROL), primită ca avans în data de 10 iunie 2003 ca efect al constatării rezoluţiunii de plin ... [Mai mult]
 
iul 24, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia I civilă Decizia nr. 508/2018 Pronunțată în ședință publică, astăzi 20 februarie 2018. Decizia nr. 508/2018 După ... [Mai mult]
iul 18, 2018
În stabilirea existenței prejudiciului moral – definit în doctrină și în jurisprudență ca orice atingere adusă uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalității umane și care se manifestă prin suferința ... [Mai mult]
 
mai 31, 2018
Tribunalul COVASNA Decizie nr. 260/A din data de 02.06.2015 R O M Â N I A TRIBUNALUL COVASNA SECȚIA CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR. 260/A Ședința publică de la 2 iunie 2015 ... [Mai mult]
mai 3, 2018
Potrivit art. 1381 alin. (2) şi (3) coroborat cu art. 1535 alin. (1) din Codul civil, în cazul răspunderii civile delictuale, dobânda curge de drept, de la data producerii faptei ilicite , iar nu de la rămânerea definitivă a hotărârii ... [Mai mult]
 
apr 11, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 58/2018 Pronunțată în ședința publică, astăzi 18 ianuarie 2018. Decizia nr. 58/2018 Asupra ... [Mai mult]
mar 16, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1231/2017 Şedinţa publică de la 20 septembrie 2017 Decizia nr. 1231/2017 Asupra recursului de ... [Mai mult]
 
feb 20, 2018
R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE Sl JUSTITIE SECTIA A II-A CIVILA Decizia nr. 2129/2013 Dosar nr. 6165/108/2010** Sedinta publica de la 30 ... [Mai mult]
feb 19, 2018
Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i), n), alin. (2) şi art. 18 alin. (3) lit. e) Atitudinea autorităţii publice de a emite un act administrativ cu caracter normativ fără ca mai apoi să procedeze la punerea ... [Mai mult]