Acasa

mar 23, 2017
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 2260/2015 Şedinţa publică de la 05 noiembrie 2015 Decizia nr. 2260/2015 Asupra recursului de faţă: ... [Mai mult]
mar 22, 2017
Răspunderea civilă delictuală este o sancţiune civilă, care se aplică nu atât în considerarea persoanei care a săvârşit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, cât în considerarea patrimoniului său. Existenţa ... [Mai mult]
 
mar 16, 2017
Legea nr. 188/2000, art. 45 C. proc. civ. din 1865, art. 167 alin. (1), art. 372, art. 3731, art. 3734, art. 411 alin. (3), art. 500 Potrivit art. 500 alin. (3) C. proc. civ., executorul are ... [Mai mult]
mar 16, 2017
Prin sentinţa penală nr.827/2011 Judecătoria Brăila a dispus condamnarea inculpatului DL la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă cu aplicarea art.320 ind.1 Cod penal. ... [Mai mult]
 
mar 15, 2017
Prin sentinţa civilă nr. ……./28.10.2011, Judecătoria Răducăneni a respins excepţiile prescrierii dreptului la acţiune şi lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului BI, admiţând acţiunea reclamantului S.C. A ASIGURĂRI ... [Mai mult]
mar 15, 2017
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. ../99/02.04.2012, reclamantii AI şi AG au chemat în judecată pe pârâta SC A SA, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunta să dispună obligarea ... [Mai mult]
 
mar 14, 2017
R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECTIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ NR. 1920/2012 Şedinţa publică de la 22 Mai 2012 Instanţa constituită din : PREŞEDINTE: A.P. ... [Mai mult]
mar 14, 2017
R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECTIA PENALĂ SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 839/2013 Şedinţa publică de la 14 Februarie 2013 Completul compus din: PREŞEDINTE G.A. ... [Mai mult]
 
mar 14, 2017
R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECTIA PENALĂ SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 1641/2013 Şedinţa publică de la 22 Martie 2013 Instanţa constituită din : PREŞEDINTE, ... [Mai mult]
mar 7, 2017
R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECŢIA CIVILĂ SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 5767/2015 Şedinţa publică de la 30 Iunie 2015 Completul compus din: PREŞEDINTE C T ... [Mai mult]
 
feb 22, 2017
Despăgubiri morale. Criterii de apreciere. În condiţiile în care nu există criterii legale şi absolute pentru cuantificarea prejudiciului moral, trebuie avute în vedere consecinţele negative suferite de persoana vătămată, ... [Mai mult]
feb 22, 2017
Lipsa de diligenta a spitalului în procurarea vaccinurilor necesare personalului medical angajat angajeaza raspunderea sa civila delictuala Domeniu - despagubiri civile - daune morale. (CURTEA DE APEL BUCURESTI - ... [Mai mult]